HALLEDERİZ KANKA GENEL KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

A-Hallederiz Kanka Haber Portalı Kullanıcı Sözleşmesi

 

İşbu anlaşma, Eslim Turizm İnşaat Bilişim Oto.Gıd.San. ve Tic. LTD.ŞTİ.'ne ait http://www.hallederizkanka.com (aşağıda kısaca "hallederizkanka.com" olarak anılacaktır) ile hallederizkanka.com servisini kullanacak olan kullanıcı arasında akdedilmiş olup, kullanıcılarına hangi şartlarda hizmet vereceğini belirtir. hallederizkanka.com, üyelerine haber paylaşımı, e.günlük (blog), yorum ve tartışma yapabilecekleri ortam sağlayan bir sosyal network (ağ) servisidir. Bu hizmetler hallederizkanka.com sunucusunda hizmet veren hallederizkanka.com tarafından sağlanır. hallederizkanka.com'a üye olunması, hallederizkanka.com üyelik sözleşmesinin üye tarafından kanunen reşit ve temyiz kudretine sahipken okunduğunu ve kabul edildiğini gösterir. Bu üyelik sözleşmesi hallederizkanka.com hizmetlerinden faydalanan tüm üyeler, kullanıcılar ve ziyaretçiler için bağlayıcıdır. Bu siteyi kullananlar, ister ziyaretçi (ziyaretçi: üye olmayan ama hallederizkanka.com'un servislerinden sınırlı biçimde yararlananlar), ister üye (üye: hallederizkanka.com'a kaydolanlar) olsunlar bu sözleşme hükümlerince hareket etmeyi taahhüt etmiş demektir. Sözleşme metninde geçen "kullanıcı" kelimesi, "üye" ve "ziyaretçi"leri içerir. Lütfen bu sözleşmeyi dikkatli bir biçimde okuyun ve saklayın. hallederizkanka.com'un verdiği hizmetlerinden yararlanmayı düşünüyorsanız üyelik sözleşmesinin sonunda bulunan "Okudum ve Kabul Ediyorum" ifadesini onaylayın. Eğer hallederizkanka.com hizmetlerinin suistimal edildiğini düşünüyorsanız ya da yayınlanan bilgilerden rahatsız oluyorsanız derhal hallederizkanka.com'la irtibata geçin.

Telif Hakları

Hallederizkanka.com'da yazdığınız yorum, yazı ve haberlere ilişkin telif hakları size aittir. Bu nedenle hallederizkanka.com'da yayınlanmış olan haber ve yorumları ticari maksatla dahi dilediğiniz şekilde derleyip, kullanabilirsiniz. Ancak bunları başka bir kaynakta daha yayınlamanız halinde hallederizkanka.com'a aktif link vermeniz gerekmektedir. Telif hakları size ait olmakla birlikte, hallederizkanka.com'da yazdığınız tüm haberler ve yazılar üzerinde Eslim Tur. İnş. Bilişim Oto. Gıd. San. ve Tic. LTD.ŞTİ'ye çoğaltma, kopyalama, işleme ve basılı ortam, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya internet ve sair dijital iletim şekilleri de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve sair her türlü araçla yayınlama hakları dahil olmak ancak bunlarla kısıtlı kalmamak kaydıyla tüm mali haklarını hiçbir coğrafi sınırlama olmaksızın, süresiz ve bedelsiz kullanma hakkı(lisans) vermektesiniz. Haber, yorum ve yazılarınız hallederizkanka.com'da yayında olduğu müddetçe Eslim Tur. İnş. Bilişim Oto. Gıd. San. ve Tic. LTD.ŞTİ tüm yazılarınızı uygun gördüğü bütün ortamlarda ticari amaçla kullanılması hakkına sahip olacaktır. Bunu engellemek için yazınızı silmeniz yeterlidir ancak bu sadece ileriye dönük bir işlem olup, size daha önce yapılmış çalışmalardan yazılarınızın çıkarılmasını veya telif ücreti talep etme hakkı ve sair bir hak vermeyecektir. Daha önce yapılmış çalışmaların yeniden basımı veya yayını bu nedenle her zaman mümkündür. Eslim Tur. İnş. Bilişim Oto. Gıd. San. ve Tic. LTD.ŞTİ yazılarınızın internet dışındaki ortamlarda ticari amaçla kullanılması halinde, ilgili çalışmadan kâr elde edilmesi şartıyla, kendi takdir edeceği miktarda telif ödemesinde bulunacağını taahhüt eder.

Yasal Sorumluluk

Hallederizkanka.com'da yayınlanmak üzere sunduğunuz içeriğin size ait olduğu veya fikir ve sanat eserleri kanunu çerçevesinde kullanma hakkınız olduğu kabul edilir. Size ait olmayan içeriği ancak kanunlarda belirtilen usule uygun olarak ve atıfta bulunmanız şartıyla yayınlanması mümkündür. Aksi halde Eslim Tur. İnş. Bilişim Oto. Gıd. San. ve Tic. LTD.ŞTİ 'nin uğrayabileceği zararlardan sorumlu tutulacaksınız. hallederizkanka.com'da yayınlanmak üzere sunduğunuz içeriğin ve mesaj ve sair hallederizkanka.com imkanlarının kullanılması suretiyle göndermiş olduğunuz içeriğin hukuki ve cezai sorumluluğun tarafınıza ait olduğunu kabul etmiş sayılırsınız. Gönderdiğiniz veya sağladığınız içeriğin hukuka uygun olmaması halinde tüm hukuki ve cezai sorumluluğun tarafınıza ait olduğunu kabul etmektesiniz. Bu sözleşmesel ilişki nedeniyle doğabilecek ihtilaflarda hallederizkanka.com'un bilgisayar kayıtlarının(eposta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] vs.) HMK 189. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul etmiş sayılmaktasınız.

Üye'nin Yükümlülükleri

Üyeler;

1.     hallederizkanka.com'a üye olarak veya servislerini kullanarak, verdiği bütün bilgilerin tam ve doğru olduğunu; hallederizkanka.com'u kullanırken herhangi bir yasa ve düzenlemeyi ihlal etmeyeceğini...

2.     hallederizkanka.com'da yayınlanan hiçbir yazı veya grafiğin üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı sahibinden izin alınmadan kullanılamayacağını, bu sitelerde yer alan ve kullanıcılar yahut hallederizkanka.com editörleri, yazarları tarafından üretilen içerik materyali ya da uygulamaların, başka İnternet sitelerinde, konvansiyonel ortamlarda ve diğer mecralarda yayın hakkı sahibinden izin alınmadan yayınlanamayacağını...

3.     hallederizkanka.com'a gönderdikleri yazılı, görsel ve işitsel malzemelerde başkalarının kişilik haklarına zarar verecek unsurlar, pornografik fotoğraflar, ahlaka aykırı fotoğraflar, hakaret, şiddet, ırkçılık vb şekilde hiç bir şekilde hukuka aykırılık bulunmayacağını...

4.     hallederizkanka.com'a üye olurken belirledikleri şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumlulukları altında olduğunu, gereken önlemleri almayı, diğer üyelerin üyelik hesaplarını, kullanıcı adlarını, şifrelerini kullanmamayı, verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve kendilerine ait şifreleri başkalarıyla paylaşmamayı, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendisine ait olacağını; üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal hemen hallederizkanka.com'a bildirmeyi; hallederizkanka.com'un üyelerin şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını...

5.     hallederizkanka.com'un sitenin belli alanlarını veya kategorilerini, sitede kullanılan bazı imkânları paralı hale getirebileceğini ve tek taraflı olarak fiyatları belirleme hakkına sahip olduğunu...

6.     hallederizkanka.com'da tehdit, taciz ve hakaretin yasak olduğunu, herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına üyeleri rahatsız edecek mesajlar atan kişilerin, durumları incelendikten sonra hallederizkanka.com tarafından üyeliklerinin iptal edilebileceğini...

7.     hallederizkanka.com'un, üyelerini herhangi bir davranıştan dolayı ödüllendirebileceğini, faaliyetlerini kısıtlayabileceğini ya da üyeliklerini sonlandırabileceğini...

8.     Eslim Tur. İnş. Bilişim Oto. Gıd. San. ve Tic. LTD.ŞTİ 'nin tescilli markaları olan hallederizkanka.com ismi ve hallederizkanka.com logosunun izinsiz kullanımının yasak olduğunu...

9.     hallederizkanka.com'un interaktif servisleri vasıtasıyla kullanıcılar tarafından sağlanan grafik ve içeriklerden hallederizkanka.com'un ve Eslim Tur. İnş. Bilişim Oto. Gıd. San. ve Tic. LTD.ŞTİ 'nin hiçbir şekilde sorumlu olmadığını, hallederizkanka.com'un yayın ilkelerine ve yasalara aykırı olan sayfaları yayından kaldırma hakkına sahip olduğunu...

10. Kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi üçüncü şahıslara zarar verebilecek içerikleri dağıtamayacağını; diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/ya bilgiler göndermemeyi...

11. Üyelikleri iptal edilse bile, üye oldukları süre içindeki hareketlerinden de sorumlu olduklarını...

12. hallederizkanka.com üzerinden kurulan tüm ilişkilerde sorumluluğun tamamen ilgili taraflara ait olduğunu, hallederizkanka.com'un sorumluluğu olmadığını...

13. Üye'nin yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu...

14. Tüm bu maddelere daha sonra itiraz etmeyeceğini peşinen kabul,beyan ve taahhüt etmiştir.

HallederizKanka.com'a Verilen Yetkiler

1.     hallederizkanka.com, üyelerden veya kullanıcılardan gelen içeriği, e.postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına sahiptir.

2.     hallederizkanka.com herhangi bir sayfasındaki ya da hizmetindeki üye erişimini neden belirtmeksizin ve uyarmaksızın, erteleme, sınırlama ve yok etme hakkına sahiptir. Bu durumdan dolayı hallederizkanka.com sorumlu tutulamaz.

3.     Bir kullanıcıya ait şifre ve kullanıcı adı başka biri tarafından ele geçirildiğinde üyenin bilgisi dışında işlem yapılabilir. Böyle bir durum farkedildiğinde şifrenizi değiştirmenizi tavsiye ederiz. Bu tip durumlarda son karar, hallederizkanka.com editörlerine ve yöneticilerine aittir.

4.     hallederizkanka.com bir anlaşmazlık durumunda, ilişkin üyeliklere son vermek ve profil ve e.günlük (blog) sayfalarını, haberlerini, yorumlarını, tartışma metinlerini silmek yoluyla anlaşmazlığı çözmeye gidebilir.

5.     hallederizkanka.com'da reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yasal hakları sadece hallederizkanka.com'a veya hallederizkanka.com'un yetki verdiği kuruluşlara aittir. Eğer hallederizkanka.com hizmetlerini ticari amaçlarla kullanmak istiyorsanız lütfen hallederizkanka.com'la iletişim kurun.

6.     Sitemizin birçok yerinden http://hallederizkanka.com markası olan ve/ya olmayan diğer sitelere link verilebilir. hallederizkanka.com, link (bağlantı) verdiği, tavsiye ettiği http://hallederizkanka.com markası olmayan sitelerin bilgi kullanımı, gizlilik ilkeleri ve içeriğinden sorumlu değildir.

7.     hallederizkanka.com kullanıcı isimlerinin ve e.postalarının izinsiz ve yetkisiz kişiler tarafından, herhangi bir nedenle toplanması, kullanılması, yayınlanması yasaktır.

8.     Üyelerin hallederizkanka.com'daki profillerinde veya web sitelerinde bulunan veya forumlara hallederizkanka.com’un bilgisi dışında gönderilen ticari reklam - tanıtımlar veya bunlarla ilgili linkler uyarı yapılmadan silinebilir, bu tür girişimlerde bulunan kullanıcıların üyelikleri sona erdirilebilir.

9.     hallederizkanka.com, herhangi bir uyarı yapmaksızın sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir.

10. hallederizkanka.com, üyeler tarafından 1 yıl boyunca işletilmeyen, 1 yıl boyunca siteye yazılı veya görsel giriş yapılmayan veya güncellenmeyen, e.günlükleri (blogları) silebilir.

Yürürlük

Fesih ve değişiklik

Adres: Nef 11 Rezidans A 10 Ayazma Caddesi Merkez Mah. Kağıthane/İSTANBUL
E-posta: destek@hallederizkanka.com

Tebligat Adresleri

Kullanıcı'nın hallederizkanka.com'a bildirdiği e.posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için kabul edilir. Taraflar, mevcut e.posta adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak hallederizkanka.com 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski e.posta adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. İşbu sözleşme nedeniyle hallederizkanka.com'un kullanıcı'nın kayıtlı e.posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e.postanın hallederizkanka.com tarafından yollanmasından 5 (beş) gün sonra Kullanıcı'ya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

B.Hallederiz Kanka Hizmet Portalı Kullanıcı Sözleşmesi

 

Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz ve HallederizKanka.com’ u kullanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.

SİTEMİZE ÜYE OLARAK, KULLANICI SÖZLEŞMESİ'Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL, BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan HallederizKanka Hizmet Bölümü Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle kısaca 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır), Eslim Turzim İnş. Bil. Oto. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Site'ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Site'ye üye olması amacıyla ve Kullanıcı Sözleşmesi'nin, Site'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Site'ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmiş olursunuz.

2. Tanımlar

HallederizKanka: Eslim Turzim İnş. Bil. Oto. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kullanıcı: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu Kullanıcı Sözleşmesin'de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi

Alıcı: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan Kullanıcı

Satıcı: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Kullanıcı'lara yönelik olarak satışa arz eden Kullanıcı

Site: www.HallederizKanka.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

HallederizKanka Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, HallederizKanka tarafından, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar,ürünler, hizmetler ve benzeri içeriklerdir. HallederizKanka, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet'lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir.

HallederizKanka Güven Sistemi: Alıcı ve Satıcı arasında akdedilmiş olan satış akdinin ödemeye ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde, HallederizKanka tarafından sağlanan Hizmet

Güvenli Hesap: HallederizKanka Güven Sistemi Hizmet'inin ifa edilmesi için, HallederizKanka tarafından yönetilen havuz hesap

Ürün: Site'de Satıcı tarafından satışa arz edilen her türlü mal ve/veya hizmetler, içerikler.

Satın Al: Satıcının Ürün bedelini sabit olarak belirlediği fiyatlama modeli

Ürün: HallederizKanka Hizmetleri (Kısaca "Hizmet")

Ürün Bedeli (Hizmet Bedeli veya Satış Bedeli) : HallederizKanka tarafından belirlenen hizmet komisyon oranları düşüldükten sonra Satıcılara aktarılacak olan Alıcı ödeme tutarı.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1 Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2 Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşmesi ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak HallederizKanka tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

3.3 Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak HallederizKanka tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

4.1 Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından, Site'ye üye olmak için gerekli bilgilerinin verilmesi ile kayıt işlemi tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. Sitenin elektronik içeriğinde bulunan “Kabul Ediyorum” linkine tıklayarak işbu Sözleşmenin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

4.2 Site'ye üye olabilmek için, onsekiz yaşını doldurmak ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin 5.2 maddesi uyarınca, HallederizKanka tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Onsekiz yaşını doldurmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin 5.2 maddesi uyarınca, HallederizKanka tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, üyelik haklarından yararlanmaları sonucunu doğurmayacaktır.

4.3 Alıcıya teslim edilmiş olan İçeriğe ilişkin olarak ödemeye ilişkin fiş ya da fatura kesilmesi, gider pusulası gönderilmesi, vergi, resim, harç, faiz, ceza, vb. ödemelerin de yapılması her türlü sorumluluk Satıcı’ya ait olacaktır.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Kullanıcı, Gizlilik Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki tüm yazılı mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, HallederizKanka’nın kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple HallederizKanka'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Kullanıcıların HallederizKanka tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden HallederizKanka’nın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. HallederizKanka, Kullanıcı'lar tarafından HallederizKanka'ya iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e) Kullanıcı'lar, HallederizKanka’nın yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

f) HallederizKanka’nın sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, HallederizKanka ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri vb. içerikleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla HallederizKanka ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. HallederizKanka, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

g) Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı HallederizKanka’nın, HallederizKanka çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. HallederizKanka, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin,ürünlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

h) Kullanıcı'lar Site'de satışa arz ettikleri Ürünler'in alış ve satışı ile ilgili işlemlerde işbu Sözleşmede yer alan bazı haller saklı kalmak kaydıyla HallederizKanka Güven Sistemi'ni kullanmak zorundadırlar.

ı) Kullanıcı, HallederizKanka’nın Site üzerinden gerçekleştireceği her türlü çekiliş kapsamında, çekilişlere katılmaya hak kazanan kullanıcıların, kullanıcı bilgilerini kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple HallederizKanka'dan her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

i) Kullanıcılar Site üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde HallederizKanka’nın uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

j) Kullanıcılar, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin Site'nin mobil ortam  dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

k) HallederizKanka, Kullanıcıları'na kendi inisyatifleri doğrultusunda, HallederizKanka tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını almalarına imkan sağlamaktadır. Kullanıcılar, her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil Site'nin faaliyet gösterdiği her mecrada HallederizKanka tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar, kullanıcı hesabında yer alan ayarlar ile bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptiler.

5.1.1. Alıcı'ların Hak ve Yükümlülükleri

a) Alıcı, 'SAtın Al' ile Ürün'ü satın almak amacıyla talepte bulunması ile Ürün açıklamasını, Satıcı tarafından belirlenmiş satış şartlarını usullerini de kabul etmiş sayılır.

b) Alıcı, tüm satışlarda Ürünler'e teklif vermeye veya teklifi iptal etmeye ilişkin HallederizKanka tarafından belirlenen kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca HallederizKanka yönetimi tarafından verilen tüm satış, teslimat,iade,iptal kararlarını kabul edeceğini, bu kararlar dolayısıyla uğrayacağı her türlü zarar,ziyan,kayıplardan dolayı tazminat talebinde bulunmayacağını, cezai yönden hiçbir şekilde HallederizKanka hakkında yasal işlem talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Alıcı, satın aldığı veya satın almaya hak kazandığı Ürünler'in bedellerini, HallederizKanka Güven Sistemi Hizmet'ini kullanarak, HallederizKanka tarafından yönetilen Güvenli Hesap'a, Alıcı ve Satıcı arasındaki alım-satım işlemi, Ürün'ün Satıcı tarafından teslimi ve Alıcı tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere ödemenin yapılmasını temin edecektir. Alıcı Sitede belirtilen ödeme kanalı dışında bir yöntemle ya da doğrudan Satıcıya ödeme yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

d) Alıcı Ürün Bedelini Güvenli Hesaba ödemesini yaptıktan sonra anlaşılan gün içinde Satıcı'nın Ürün’ü Alıcı’ya göndermesi ve Site'ye Ürün'e ilişkin bilgileri girmesi gerekmektedir. Satıcı bu süre zarfında Ürünü göndermezse satış süreci otomatik olarak iptal edilir. Alıcı, Satıcı'nın Site'ye Ürün'ün gönderi bilgilerini girmesinden itibaren 3 (üç) gün içinde Ürün'ü teslim alıp Güvenli Hesap'taki Ürün Bedelinin Satıcı'nın hesabına transferi için Hallederizkanka’ya işlem talebinde bulunacağını, veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen Ürün'ü kabul etmemesi halinde, Ürün'ü Satıcı'ya iade edeceğini ve Ürün Bedelinin kendisine iade edilmesi için Hallederizkanka’ya işlem talebinde bulunacağını kabul, beyan  ve taahhüt eder. Aksi taktirde Ürün Bedeli Satıcı'ya aktarılacak, bu konuda Alıcı’nın herhangi bir itiraz hakkı olmayacaktır. Alıcı, herhangi bir nedenle iade etmek üzere Ürün'ü Satıcı'ya geri gönderdiği takdirde, Güvenli Hesap'ta tutulan, ilgili Ürün'e ait Ürün Bedeli'nin, ancak Satıcı'nın Ürün'ü geri aldığına dair HallederizKanka'ya bildirimde bulunması sonrasında Alıcı'nın hesabına yine ilgili giderler düşüldükten sonra hallederizkanka hesabına geri gönderilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

e) Alıcı, Site'de Satıcı'lar tarafından satışa arz edilen Ürünler'in ayıplı ve/veya kaçak ve/veya Yasaklı Ürünler'den olup olmadığını, niteliği, orjinalliği, Ürün'ün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ürün'ün aslı ile ilgili HallederizKanka'nın bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

f) Alıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Satıcı'nın Ürün'ü satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi veya Ürün'e verilen tekfileri iptal etmesi halinde, bu durumdan ötürü HallederizKanka'nın hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; HallederizKanka'dan, satın almaya çalıştığı Ürün'ün veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. HallederizKanka hizmet komisyonunu satınalma işleminin yapıldığı anda tahsil edecektir. İşlemin tamamlanmaması veya iptal olması durumunda gerekli masraflar tahsil edilerek komisyon alıcıya iade edilecektir.

g) Alıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde tarif edilen şartların oluşması halinde Satıcı'ya havale edilmesi için Güvenli Hesap'a gönderdiği Satış Bedelinin, KDV dahil Hizmet Bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı tarafından işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin 5.1.1 (d) maddesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine  getirilmesinden sonra, Satıcı'nın HallederizKanka'ya bildirdiği Paypal hesabına transfer edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

h) Alıcı, Site'de Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik çerçevesinde HallederizKanka'nın kendisine ait kullanıcı bilgilerini kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ı) Alıcı, HallederizKanka'nın ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme'den kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta taraf olmayacağını; ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeye ve/veya satım konusu Ürün'e ilişkin her türlü talebinin tek muhatabının Satıcı olacağını; bu taleplerle ilgili HallederizKanka'nın herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

i) Alıcı, Satıcı ile arasındaki satım sözleşmesinin tarafı olmayan ve gerek satım ilişkisiyle ve satım konusu Ürün ile ilgili herhangi bir işlem, taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan HallederizKanka'nın, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her ne nam altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını; Satıcı ile arasındaki ön bilgilendirme formunun ve mesafeli sözleşmenin tarafı olmadığını onaylar, anlar ve kabul eder.

5.1.2. Satıcı'ların Hak ve Yükümlülükleri

a) Satıcı, Site'de satışa arz ettiği Ürün'ün/Ürünler'in mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve Ürün'ün/Ürünler'in kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Satıcı, Ürünler'e teklif verilmesine veya verilen teklifi iptal etmeye ilişkin HallederizKanka tarafından belirlenen kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Satıcı, Site'de satışa arz edeceği bir Ürün'ü, 'Satın Al' seçeneğini kullanarak, önceden açıkladığı sabit bir fiyatla satışa sunma ve satma hak ve yetkisine sahiptir. Satıcı, Alıcı'nın 'Satın Al' seçeneği ile ürün bedelini ödeyeceğini kabul etmesi ve Güvenli Hesap'a parayı göndermesi halinde, Ürünü almaya hak kazandığını ve kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Alıcı'nın Ürün bedelini Güvenli Hesaba ödemesini yaptıktan sonra, anlaşılan gün içinde Site'ye Ürün'ü girmesi gerekmektedir

 

e) Satıcı, satışa arz ettiği Ürün'ün/Ürünler'in, Yasaklı Ürünler de dahil olmak üzere, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Site'nin belirli yerlerinde belirtilen, Site'nin ve Site'de sunulan Hizmet'lerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

g) Satıcı, Site'de satışa arz ettiği Ürünler'in Yasaklı Ürünler'den olmamasından; Ürünün satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde Site'de satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

h) Satıcı, Alıcı'nın ürünü teslim alıp, Güvenli Hesap'taki Ürün Bedelinin Satıcı'nın hesabına iletilmesi için HallederizKanka'ya işlem talebinde bulunabileceğini; veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen Ürün'ü kabul etmeyerek, Ürünü Satıcı'ya iade edebileceğini ve Ürün Bedelinin alıcının HallederizKanka hesabına bakiye olarak iade edilmesi için HallederizKanka'ya işlem talebinde bulunabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

i) Satıcı, Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, Ürün'ü zamanında, Site'de belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı Sitede belirtilen ödeme kanalı dışında bir yöntemle ya da doğrudan ödeme almayacağını kabul ve taahhüt eder.

j) Satıcı, Alıcı'nın kendisine havale edilmesi için Güvenli Hesap'a gönderdiği Satış Bedelinin, KDV dahil Hizmet Bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı'nın işbu Sözleşme'nin ilgili maddelerinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra Satıcı'nın HallederizKanka'ya bildirdiği Paypal hesabına onayının ardından havale edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. HallederizKanka hizmet komisyonunu satınalma işleminin yapıldığı anda tahsil edecektir. İşlemin tamamlanmaması veya iptal olması durumunda gerekli masraflar tahsil edilerek komisyon alıcıya iade edilecektir.

k) Satıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Alıcı'nın Ürün'ü almaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü HallederizKanka'nın hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Site'de, satmaya çalıştığı Ürün'ün, her ne suretle olursa olsun, alımdan vazgeçen Alıcı'nın oluşturduğu alış şartları üzerinden bir başkasına satılmasını veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

l) Satıcı, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde HallederizKanka'nın herhangi bir zarara uğraması durumunda, HallederizKanka'nın doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; eğer Güvenli Hesap içinde bulunan parası olması halinde, HallederizKanka'nın herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını bu bedelden alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

m) Satıcı, satışa arz ettiği Ürünler ile ilgili olarak gerek satım aşamasında ve gerekse satım işlemi tamamlanıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra, Alıcı'ların ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı alıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. HallederizKanka aleyhine Alıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini Satıcıya rücü etme hakkı her zaman saklıdır.

n) Satıcı, HallederizKanka'nın, Site'de sattığı Ürünler'e ilişkin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik gereğince kendisine ait kullanıcı ve satışa konu Ürün'e ilişkin verdiği bilgileri kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

o) Satıcı, Ürün ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, HallederizKanka'nın kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ö) Satıcı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun davranacağını ve işbu hükümleri kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı herhangi bir işlem veya beyanda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Alıcı'ya karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Alıcı ile arasında kaynaklanan her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten HallederizKanka'nın herhangi bir sorumluluğu olmayacağını ve ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme hükümlerine uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. HallederizKanka’nın Hak ve Yükümlülükleri

a) HallederizKanka, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. HallederizKanka, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve süre vermeden kullanabilir. Kullanıcı'lar, HallederizKanka'nın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. HallederizKanka tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı'lara aittir.

b) HallederizKanka, Site üzerinden, HallederizKanka'nın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle HallederizKanka tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya Ürün'ler veya bunların içeriği hakkında HallederizKanka'nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) HallederizKanka, Site'de sağlanan Hizmet'ler ve yer alan Ürünler ile ilgili olarak Kullanıcı'lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu, tanık veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

d) Satıcı'nın satışa arz ettiği ürünlere, kendisinin, arkadaşının, akrabalarının veya tanıdığı başka bir şahsın teklif vermesi, 'manipülasyon' (sahte teklif vermek) olarak değerlendirilir. 'Manipülasyon' yaptığı ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen Yasaklı Ürünler'i ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa arz ettiği ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve Site'de belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Satıcı'nın üyeliği, HallederizKanka tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir.

e) Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen Yasaklı Ürünler'i ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan Ürünleri satışa arz ettiği ve/veya bu Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve Site'de belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Satıcı'nın üyeliği, HallederizKanka tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir.

f) HallederizKanka, Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve HallederizKanka tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; HallederizKanka, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı'yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

g) Kullanıcı'lar ve HallederizKanka hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

h) Kullanıcı'ların, Site'ye üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" veya diğer isimleri de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı'ların "kullanıcı ismi" belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, HallederizKanka Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

ı) HallederizKanka, marka ve fikri hakkı dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında olan kişiler tarafından Hak Sahipliği Koruma Programı aracılığı ile başvuruları inceleyecektir. HallederizKanka'ya hak sahibi koruma programı ile yapılan başvurular sonucunda kullanıcılara ilişkin Ürünler'in listemelerini kaldırma ve gerektiğinde Kullanıcılar'ın üyeliklerini askıya alma ve iptal etme hakkını saklı tutar.

i) HallederizKanka, Kullanıcılar'ın satışa arz ettikleri ürünler ile ilgili bilgileri istatistiksel bilgi toplamak amacıyla kullanabilir.

j) Satışa konu ürünün ithali, bu sırada doğabilecek ve/veya vergi, fon, ceza, sair her türlü yükümlülük ve bunların faizleri ile ilgili sorumluluk Satıcı'ya aittir. Yer Sağlayıcı sıfatını haiz HallederizKanka’nın bu hususlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. HallederizKanka hizmet komisyonunu satınalma işleminin yapıldığı anda tahsil edecektir. İşlemin tamamlanmaması veya iptal olması durumunda gerekli masraflar tahsil edilerek komisyon alıcıya iade edilecektir.

6. Yasaklı Ürünler

a) HallederizKanka tarafından Site'de verilen Hizmet'ler kapsamında, bazı Ürünler'in satışa arzı HallederizKanka tarafından yasaklanmıştır. Satışa arzı yasaklanan Ürünler, Site'nin 'Sıkça Sorulan Sorular' bölümünde, Yasaklı Ürünler listesinde ve işbu Kullanıcı Sözleşme'nin ekinde Yasaklı Ürünler listesinde belirtilmektedir. HallederizKanka’da satışı yasak olan ürünler, sadece Yasaklı Ürünler listesi ile sınırlı olmayıp, Mevzuattan veya HallederizKanka Politikaları gereği yasaklanan ürünleri ve ürünlerle ilişkin kuralları da kapsamaktadır.

b) Yasaklı Ürünler'in Satıcı tarafından Site'de satışa arz edilmesi ve bu durumun HallederizKanka tarafından tespit edilmesi halinde, HallederizKanka, ilgili Yasaklı Ürünler'in satışa arz bilgilerini ve satış süreçlerini durdurma ve/veya bu ürünlere ilişkin listeleme ücretlerini iade etmeme ve/veya Yasaklı Ürünler'i satışa arz eden Satıcı'nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi'ni ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.

c) HallederizKanka, gerekli gördüğü durumlarda (özellikle çalıntı, kaçak veya sahte Ürün satışlarında), Satıcı'ya önceden uyarıda bulunmaksızın, Satıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı'na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Kullanıcı, Yasaklı Ürünler'in satışıyla bağlantılı olarak, HallederizKanka ihbarı ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, HallederizKanka'yı hiç bir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, HallederizKanka’nın, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

d) Satıcı, Site'de sergilediği ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş Ürünler olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

e) Site'de yürürlükteki gümrük mevzuatı ve rejimine aykırı olarak veya hiç gümrük işlemine tabi tutulmaksızın, Türkiye'ye giriş yapmış Ürünler'in sergilenmesi ve satışı yasaktır. Yurt dışında yerleşik Kullanıcı'ların gümrük işlemine tabi tutularak serbest dolaşıma girmemiş Ürünleri Site'de satışa sunmaları ve satmaları yasaktır. HallederizKanka, gümrük işlemine tabi tutulmamış Ürünler'i, doğrudan yurtdışı satışı olarak satmak teşebbüsünde bulunan Kullanıcı'ların sergilediği Ürünler'i, haberdar olduğu anda iptal eder ve bu tür teşebbüste bulunanlara listeleme ücreti iadesi yapmaz.

7. HallederizKanka Tarafından Sağlanan Hizmetler

HallederizKanka tarafından verilen Hizmet'lerin temelinde, Kullanıcı'ların birbirleriyle iletişimini sağlamak ve Site aracılığıyla, Kullanıcı'lar arasında yapılan işlemlerin güvenli ödeme altyapısını sağlamak bulunmaktadır.

7.1. HallederizKanka Güven Sistemi

a) HallederizKanka, Alıcı ve Satıcı arasındaki alım-satım işleminde, Ürün bedelinin ödenmesi aşamasında, Alıcı ve Satıcı'ya HallederizKanka Güven Sistemi adında bir ödeme yönetimi Hizmet'i sunmaktadır. HallederizKanka Güven Sistemi'ne ilişkin ayrıntılı bilgi, işbu sözleşmenin ekinde HallederizKanka Güven Sistemi bölümünde yer almaktadır.

b) Kullanıcı'lar, HallederizKanka Güven Sistemi'nden ve Hizmet'lerinden faydalanılarak alınıp satılan Ürünler'in satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden veya ürünün ithali edilmesi halinde ithali sırasında doğabilecek hukuka aykırılık, her türlü vergi, fon, ceza, sair yükümlülük ve bunların hespsinden doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumludurlar. Satış ve işlemler ile ithalat ile ilgili doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden doğacak sorumlulukların hiçbirisi HallederizKanka'ya ait değildir.

7.2. Satışa Arz ve Satış İşlemine ilişkin sunulan Hizmetler

a) Satıcı'lar, satışa arz edilen Ürünler'e, günün her saatinde ve geniş bir üye toplulukları tarafından görüntülenmesi ve böylece uygun ve rekabetçi piyasa fiyatının oluşturulmasına katkı sağlanması Hizmet'inden faydalanırlar.

b) Satıcı ve Alıcı'lar, Satıcı'ların belirlediği fiyatlama modellerine göre, Ürünün satış fiyatı, teslim şartları ve Ürün bedellerinin ödenmesi konularında, Site haberleşme altyapısını kullanarak her türlü haberleşme Hizmet'inden yararlanırlar.

7.3. HallederizKanka Tarafından Sunulan Ek Hizmetler

Kullanıcı'lar, Ek Hizmet'lere ilişkin olarak HallederizKanka tarafından belirlenen ücretleri ödemek şartıyla, yukarıda sayılan Hizmet'lere ek olarak, HallederizKanka tarafından belirlenen ücretleri ödemeleri halinde Opsiyonel özellikler ve Listeleme Servisi dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın Ek Hizmet'lerden de faydalanabilirler.

8. Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi

a) Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi, Kullanıcı'lar arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi ve Kullanıcı'ların diğer Kullanıcı'lar hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla, tamamen Kullanıcı'ların insiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Kullanıcı'lar, Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece HallederizKanka Hizmet'leri ve Site'nin kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda oluşturacaklardır.

b) Kullanıcı profili oluşturulurken ve Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklenirken, Kullanıcı'ların yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk, yorumu ekleyen Kullanıcı'ya aittir. HallederizKanka, Kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.

c) Kullanıcı'lar, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi'ni manipüle edecek davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde, HallederizKanka’nın konuyla ilgili olarak realize edeceği tüm zararını tazmin edeceklerini ve HallederizKanka’nın Kullanıcı'nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

d) Kullanıcı'ların Kullanıcı profiline ekledikleri yorumlar,Kullanıcı Profilinde Değişiklik kısmında ayrıntılı olarak tanımlanan kurallar , hiçbir şart ve koşulda, HallederizKanka tarafından değiştirilmeyecektir.

e) Kullanıcı'lar, kendileri için oluşturulmuş Kullanıcı profillerini, hiçbir şart ve koşulda, başka bir Kullanıcı'ya devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. Kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devreden veya kullanıma açan Kullanıcı, HallederizKanka’nın tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmaksızın, Kullanıcı Sözleşmesi'ni feshetme ve Kullanıcı'nın üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

f) Kullanıcı'lar, HallederizKanka tarafından Site'de belirtilen kuralları veya Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, HallederizKanka tarafından Kullanıcı profillerinden ceza verilip puan veya benzeri derecelendirme unsurlarının düşülebileceğini,hesabının askıya alınabileceğini veya hesabının ve yeteneklerinin kapatılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

9. Ücretlendirme

HallederizKanka, standart satın alma işlemlerinde %15 komisyon almaktadır. Bu oran HallederizKanka tarafından uygun görüldüğü taktirde belirli kullanıcılar için değişiklik gösterebilir. Satışa arz için Ürün listeleme, HallederizKanka Güven Sistemi'ni kullanma ve Ek Hizmet'lerle ilgili Hizmet ücretlerini, Site'nin ilgili bölümünde ilan edecektir. Hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanının bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Site'de aksi belirtilmediği takdirde, Site'deki Hizmet'ler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir. HallederizKanka hizmet komisyonunu satınalma işleminin yapıldığı anda tahsil edecektir. İşlemin tamamlanmaması veya iptal olması durumunda gerekli masraflar tahsil edilerek komisyon alıcıya iade edilecektir.

10. Gizlilik Politikası

HallederizKanka, Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. HallederizKanka, Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde ve Gizlilik Politikasının aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

11. Diğer Hükümler

11.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (HallederizKanka’nın telif haklarına tabi çalışmalar) HallederizKanka'ya ait olarak ve/veya HallederizKanka tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı'lar, HallederizKanka Hizmet'lerini, HallederizKanka bilgilerini ve HallederizKanka’nın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının HallederizKanka’nın Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı HallederizKanka'dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

b) HallederizKanka’nın, HallederizKanka Hizmet'leri, HallederizKanka bilgileri, HallederizKanka telif haklarına tabi çalışmalar, HallederizKanka ticari markaları, HallederizKanka ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

c) Kullanıcılar, HallederizKanka’nın Marka ve Logosu'nun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahüt ederler.

11.2. Sözleşme Değişiklikleri

a) HallederizKanka, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

b) İşbu Kullanıcı Sözleşmesi mevcut kayıtlı tüm kullanıcılar açısından 01.11.2014 tarihinde ve bu tarihte ve sonrasında kayıt olan tüm kullanıcılar açısından kayıt oldukları kayıt tarihinden itibaren geçerlilik kazanacaktır.

11.3. Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, HallederizKanka, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, HallederizKanka için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için HallederizKanka'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. HallederizKanka, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ,Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, HallederizKanka’nın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır

12. EK KURALLAR

Kullanıcılar, işbu maddede tanımlanan kuralların Kullanıcı Sözleşmesi'nin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile birlikte geçerli olacağını kabul ederler. Kullanıcılar aşağıda yer alan kuralları da okuyup anladıklarını kabul ederler.

HallederizKanka Güven Sistemi:

Alıcı ve Satıcı, sanal bir pazar yeri olarak yönetilen Site'de sağlanan Hizmet'lerden yararlanarak ve karşılıklı iradeleri ile ürünün fiyatı, nitelikleri ve teslim koşulları hakkında uzlaşmaya varır. Alıcılar ödemeyi Site üzerinden HallederizKanka’nın belirleyeceği kanallar (kredi kartı, banka kartı, PayPal vb.) üzerinden yapacaktır.

HallederizKanka yönetimi, alım satım sürecinin ödenme aşamasında, Alıcı ve Satıcı'ya, HallederizKanka Güven Sistemi içinde Hizmet sunar. HallederizKanka Güven Sistemi, Satıcı'yı, malın teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe; Alıcı'yı da bedelin ödenmesine karşılık, malı gönderilmemesi veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim alamama riskine karşı korur.

HallederizKanka Güven Sistemi'nde, Alıcı ve Satıcı ticaretin tarafları olarak; HallederizKanka ise, ödemelerin yönetimi açısından yer alır. HallederizKanka, Güvenli Hesap (İngilizce literatürde "Escrow Account") adı altında, PayPal nezdinde bir hesap açtırır. Güvenli Hesap, Alıcı ve Satıcı'dan hukuken bağımsız, güvenilir üçüncü kişi olarak, HallederizKanka tarafından yönetilir. Alım satım sürecine taraf olmayan HallederizKanka, Alıcı ve Satıcı'nın talimatları ve Site üzerinden gerçekleştirdikleri işlemler doğrultusunda, mal bedellerinin Güvenli Hesap'a girişlerini ve Güvenli Hesap'tan çıkışlarını yönetir. Güvenli Hesap'a yatırılan ve Güvenli Hesap'ta tutulan mal bedellerinin mülkiyeti Hallederizkanka’ya ait değildir.

Alıcı'lar, ürün bedellerini, HallederizKanka yönetimindeki Güvenli Hesap'a yatırır, Güvenli Hesap'ın girişlerini Alıcı'ların yatırdıkları ürün bedelleri oluşturur. Güvenli Hesap'tan çıkışlar ise, Alıcı'ların talimatları doğrultusunda, ürün bedeli olarak Satıcı hesaplarına aktarılan tutarlar; satışın, Alıcı ile Satıcı arasında kararlaştırılan koşullara uygun olarak gerçekleşmemesi halinde Alıcı'lara iade edilen ürün bedelleri, Banka komisyonları ile HallederizKanka Hizmet komisyonu olarak, HallederizKanka hesabına aktarılan tutarlardan oluşur. Talimatlara istinaden yönetilmekte olan Güvenli Hesap, PayPal nezdinde tutulur ve tüm kayıtlar internet ortamında tesis edilir.

13. Resmi Hizmetler ve Beta Testi

Size yeni Beta sürüm Site özelliklerini test etme fırsatı verilebilir. Beta testçisi olarak katılımınız aşağıdaki şart ve koşullara tabidir. Beta Web Sitesi özelliklerini kullanarak beta testine (Beta Test) katıldığınızı ve Beta Web Sitesinin bazı hatalar içerebileceğini ve tam performansla ve düzgün çalışamayacağını ve başka uygulamaların yazılımlarıyla sorun çıkarabileceğini ve bu yüzden hatalara, veri kaybına ve başka sorunlara yol açabileceğini anladığınızı beyan etmiş olursunuz. Beta Web Sitesi özelliklerini test etmek dışında, her ne sebeple olursa olsun Gizli Bilgileri kullanamayacağınızı ve Gizli Bilgileri koruyacağınızı ve bunların üçüncü şahısların eline geçmesini engelleyicinizi kabul edersiniz. Ek olarak, Gizli Bilgileri korumak ve Gizli Bilgilerin halka açılmasını veya yetkisiz kişilerin eline geçmesini önlemek için gerekli bütün önlemleri alacağınızı kabul edersiniz. Bir Beta testçisi olarak, Beta Siteye sadece Siteyi değerlendirmek ve hataları tespit etmeniz amacıyla davet edilirsiniz. Bu Şartlardaki ya da Sitedeki hiçbir şey, Beta Siteyle ilgili ya da burada bulacağınız içerikle ilişkili olarak size verilmiş herhangi bir hak ya da ayrılacak olarak değerlendirilmeyecektir. Beta site "şimdiki haliyle" ve "mevcut haliyle" test edilmeleri için sunulmakta olup, bunlarla ilgili doğrudan ya da dolaylı hiçbir garanti sunmamaktayız. Beta siteyi kullanmanın riski size ait olup, sitenin bilinen ya da bilinmeyen bazı hatalar içerebileceğini bilirsiniz.

14. Ücretler

HallederizKanka site içi etkinliklere katılmak veya belli site hizmetlerine erişmek ve sahip olmak için sizden ücret talep edebilir. HERHANGİ BİR İLGİLİ ÜCRET VE DİĞER ÖDEMELER ÖNCEDEN ÖDENEBİLİR VE İADE EDİLEMEZ VE BÜTÜNÜ VEYA BİR KISMI HİÇBİR SEBEPLE BAŞKALARINA AKTARILAMAZ. HİZMET ÖDEMELERİNİN HİÇBİR MADDİ DEĞERİ YOKTUR VE NAKİTE ÇEVRİLEMEZ. ALINAN HİZMETİN VEYA ÜRÜNÜN İPTALİ VEYA İADESİ DURUMUNDA, ALICILAR TARAFINDAN TALEP EDİLMESİ HALİNDE VE HALLEDERİZ KANKA HESABI (CÜZDAN) BAKİYESİ 50 TÜRK LİRASI(TL) OLMASI HALİNDE, HALLEDERIZKANKA ARACILIĞI İLE YAPTIKLARI ÖDEMELERİN PAYPAL HESAPLARINA İADE EDİLEBİLECEĞİNİ KABUL EDERLER. ALICILAR SATINALMA SÜRECİNİN UYGUN ŞEKİLDE İPTAL EDİLMESİ SONUCUNDA YAPTIKLARI ÖDEMELERİ GEREKLİ KOMİSYONLAR TAHSİL EDİLDİKTEN SONRA GERİ ALABİLİRLER. HallederizKanka zaman zaman, ücretlendirme, faturalama yöntemlerini ve şartları değiştirebilir, iyileştirebilir ya da bunlara ilaveler yapabilir ve bu değişiklikleri Şartlarda ya da Web Sitenin başka bir yerinde duyurabilir veya HallederizKanka tarafından tarafınıza duyurulabilir. Bu değişiklik, iyileştirme ve ilaveler veya Satış Şartları Web Sitesinde duyuruldukları andan itibaren geçerli olacaklardır. Eğer herhangi bir değişiklik sizin için kabul edilemezse, hesabınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

15. Hizmetlerin Kesintiye Uğraması

(a) HallederizKanka, bakım amaçlı olarak düzenli aralıklarla ya da önceden haber vermeksizin, zaman zaman Hizmetlerde kesintiye gitme hakkını saklı tutar. HallederizKanka’nın Hizmetlerinin herhangi bir şekilde kesintiye uğramasından, herhangi bir sebepten ötürü gerçekleşecek gecikme ya da aksamalardan ötürü sorumlu tutulmayacağını kabul edersiniz.

(b) Hizmetlerin HallederizKanka’nın kontrolü dışındaki sebeplerle kesintiye uğrayabileceğini ve HallederizKanka’nın istediğiniz her zaman Hizmetlerlere ya da Hesabınıza ulaşmanızı garanti edemeyeceğini kabul edersiniz. HallederizKanka’nın Hizmetlerinin herhangi bir şekilde kesintiye uğramasından, herhangi bir sebepten ötürü gerçekleşecek gecikme ya da aksamalardan ötürü sorumlu tutulmayacağını kabul edersiniz.

(c) HallederizKanka herhangi bir zaman, sebepli ya da sebepsiz olarak, yegane takdir yetkisi kendisinde olmak üzere, Hizmetlerin herhangi bir özelliğini ya da özellikleri değiştirme ve/veya kaldırma hakkını saklı tutar.

(d) HallederizKanka Hizmetlerin paragraflar (a) ya da (b)'de sıralanan şartlardan herhangi biri yüzünden herhangi bir şekilde kesintiye uğraması nedeniyle, herhangi bir Hesap ücretinin tamamını ya da bir kısmını geri ödemekle yükümlü değildir.

16. Disiplin Tedbirleri/Hesabın Sonlandırılması

HALLEDERIZKANKA HERHANGİ BİR HESABI, İSTEDİĞİ ZAMAN, SEBEPLİ YA DA SEBEPSİZ OLARAK, ÖNCEDEN BİLDİREREK YA DA BİLDİRMEKSİZİN ASKIYA ALABİLİR, SONLANDIRABİLİR, DEĞİŞTİREBİLİR YA DA SİLEBİLİR.

HallederizKanka kullanıcıların ihlallerinden ötürü uyarılar yapabilir ve Hesapları geçici olarak askıya alabilir ve kalıcı olarak sonlandırabilir Uyarıların, cezaların ve/veya disiplin tedbirlerinin ne zaman ve nasıl uygulanacağı konusunda yegane takdir yetkisi bize aittir. Karar verirken ihlalin şiddetini ve tekrarlanma miktarını dikkate almaktayız; ancak, verilecek her türlü karar kesinlikle HallederizKanka’nın takdirinde olacaktır. HallederizKanka hesabınızı istediği zaman sebepli ya da sebepsiz olarak önceden bildirerek ya da bildirmeksizin askıya alma, sonlandırma , değiştirme ya da silme haklını saklı tutar. Şüphenin önlenmesi adına, HallederizKanka’nın,Hesabınızda alacağınız olsa bile, Hesabınızı sonlandırmakla ilgili her türlü yegane takdir yetkisine sahip olduğunu kabul etmiş olursunuz. Şahsınızın ya da Hesabınızın adil olmayan bir şekilde uyarıldığını ya da disiplin cezasına maruz kaldığını düşünürseniz, iletişim sayfası aracılığı ile bize ulaşabilirsiniz.

HallederizKanka’ya borçlanmış olduğunuz ücret, bedel ve hizmetlerin maliyetlerini, hallederizkanka’nın hesabınızdan tahsil etme hakkı saklıdır. Ayrıca, hesabınız ile üçüncü şahıs şirketlerine ya da içerik sağlayıcılarına borçlandığınız ücret, bedel ve maliyetlerden de sorumlu olursunuz. Hesabınızın herhangi bir sebeple veya sebepsiz sonlandırılması ya da iptal edilmesi durumunda size herhangi bir para iadesi yapılmayacak ve Hesabınıza erişiminiz kaldırılacaktır. HallederizKanka yeniden kaydolmanıza izin vermeden önce, gecikmiş ya da zamanında ödenmemiş hesaplar ya da çözüme kavuşturulmamış durumdaki tartışmalı hesaplar çözüme kavuşturulmalıdır.

17. Tazminat

HallederizKanka bağımsız çalışanlarını, hizmet sağlayıcılarını ve danışmanlarını ve onların yöneticilerini, çalışanlarını, firmalarını, ortaklarını, bağlı kurumlarını, ve iştirakçilerini, herhangi bir Kullanıcı İçeriği veya Web Sitesine veya Web Sitesi aracılığıyla sizin internete koyduğunuz, sakladığınız veya aktardığınız Kullanıcı İçeriğinden dolayı, Şartların ihlalinden, Hizmetlerin suiistimalinden veya sizin üçüncü şahısların haklarının ihlalinden doğacak olan herhangi bir iddia, ücret, sorumluluk ve sadece avukatlık ücretiyle sınırlı olmamakla birlikte masraftan muaf tutmayı, tazmin etmeyi ve HallederizKanka'yı sorumlu tutmamayı kabul edersiniz.

18. Kabuller

Bu belge ile şunları kabul etmiş ve onaylamış olursunuz:

(a) HİZMETLERİ KULLANIRKEN, YAZILIM, YAZILIMLA AYNI ANDA ÇALIŞMAKTA OLAN YETKİLENDİRİLMEMİŞ ÜÇÜNCÜ ŞAHIS PROGRAMLARI İÇİN BİLGİSAYARINIZIN RASTLANTISAL ERİŞİM HAFIZASI (RAM) VE/VEYA İŞLEMCİ (CPU) SÜREÇLERİNİ İZLEYEBİLİR. "YETKİLENDİRİLMEMİŞ ÜÇÜNCÜ ŞAHIS PROGRAMI," BURADA KULLANILDIĞI ŞEKLİYLE, BUNLARLA SINIRLI OLMAMAKLA BİRLİKTE HERHANGİ BİR "EKLENTİ" YA DA "MOD" BARINDIRAN, BUNLARI YAPIP YAPMADIĞIYLA İLGİLİ YEGANE TAKDİR YETKİSİ HALLEDERIZKANKA'YA AİT OLMAK ÜZERE:

 (i) HERHANGİ BİR ŞEKİLDE HİLE YAPMAYI SAĞLAYAN YA DA KOLAYLAŞTIRAN;

(ii) KULLANICILARIN YAZILIM ARA YÜZÜNÜ, ÇEVRESİNİ VE/VEYA DENEYİMİNİ HALLEDERIZKANKA TARAFINDAN AÇIKÇA YETKİLENDİRİLMEYEN BİR BİÇİMDE DEĞİŞTİRME YA DA HACKLEMESİNE OLANAK TANIYAN;

(iii) YAZILIMDAN YAHUT YAZILIM ARACILIĞIYLA BİLGİ YAKALAYAN, "KAZIYAN" YA DA BAŞKA YÖNTEMLERLE BİLGİ TOPLAYAN. YAZILIM, YETKİLENDİRİLMEMİŞ BİR YAZILIM TESPİT ETMESİ DURUMUNDA, BUNLARLA SINIRLI OLMAMAKLA BİRLİKTE, HESAP ADINIZ, TESPİT EDİLEN YETKİLENDİRİLMEMİŞ ÜÇÜNCÜ ŞAHIS PROGRAMININ AYRINTILARI VE YETKİLENDİRİLMEMİŞ ÜÇÜNCÜ ŞAHIS PROGRAMININ TESPİT EDİLDİĞİ SAAT VE TARİH GİBİ BİLGİLERİ HALLEDERIZKANKA'YA İLETEBİLİR; VE/VEYA HALLEDERIZKANKA SÖZLEŞME'NİN BU BÖLÜMÜ DAHİLİNDEKİ HAKLARININ TAMAMINI YA DA HERHANGİ BİRİNİ, KULLANICIYA ÖNCEDEN BİLGİ VEREREK YA DA VERMEKSİZİN DEVREYE SOKABİLİR.

(b) HALLEDERIZKANKA SİZİN CHAT VE SİTE İÇİ GÖRÜŞMELERİNİZİ EYA HİZMETLER ARACILIĞIYLA AKTARILAN VEYA ALINAN DİĞER ELEKTRONİK GÖRÜŞMELERİNİZİ TAKİP EDEBİLİR VE KAYDEDEBİLİR VE BU TÜR TAKİP ETME VE KAYIT ALTINA ALMA İŞLEMLERİNE İZİN VERDİĞİNİZİ KABUL EDERSİNİZ.

(e) Site içi takas-ticaret aktivitelerinden veya Hizmet kullanımından kaynaklanan hiçbir kaybınız için HallederizKanka’yı sorumlu tutamazsınız. Kullanıcılar arasında iletilen hiçbir bilgiden dolayı HallederizKanka’yı sorumlu tutamazsınız. HallederizKanka kullanıcılar arasında alınıp verilen bilgilerin güvenliğini garanti etmez ve söz konusu bilgilerin uygunsuz kullanımından doğacak kayıp ve sonuçlardan ötürü sorumlu tutulamaz. Site içi özellikler ve kıymet kaybından dolayı HallederizKanka'yı sorumlu tutamazsınız. HallederizKanka hiçbir yeteneği, hiçbir Hizmetleri veya hiçbir seviyeyi, kullanıcılara garanti etmez.

(f) Satıcı statüsü ile yapmış olduğunuz satışlardan kazandığınız satış bedelleri en az 15 günlük iade ve iptal süresi tamamlandıktan sonra hesabınıza aktarılır. Bu süre zarfında alıcının teslim edilen ürünü iade veya iptal edebileceğini kabul edersiniz.

(g) Satışlardan elde ettiğiniz gelir en az 50 TL ye ulaştıktan sonra siteye kayıt edeceğiniz Paypal hesabına gönderilmesini talep edebilirsiniz. Hesabınıza yapılan transfer ücretleri ve komisyonlar gelirinizden düşülerek gönderilecektir. Satış gelirleri satıcılara ortalama iade ve iptal süresi tamamlandıktan sonraki 5 iş günü içerisinde gönderilmektedir.

(h)Satışlardan elde ettiğiniz gelirin Paypal hesabınıza aktarılması için en az 5 iş günü beklemeniz gerekebilir.

(g) Satışlardan elde ettiğiniz geliri siteye kayıt edeceğiniz Paypal hesabına talep edebilirsiniz. Hesabınıza yapılan transfer ücretleri ve komisyonlar gelirinizden düşülerek tarafınıza gönderilir.

19. Garanti Feragati

BU BELGE İLE ŞUNLARI KABUL ETMIŞ VE ONAYLAMIŞ OLURSUNUZ:

(a) SİTEYİ KULLANIMINIZDAN DOĞACAK RİSKLER TAMAMEN SİZE AİTTİR. SİTE "ŞİMDİKİ HALİYLE" VE MEVCUT HALİYLE" SUNULMUŞTUR. HALLEDERIZKANKA VE İŞTİRAKLERİ, BAĞLI ŞİRKETLERİ, MEMURLARI , ÇALIŞANLARI, AJANSLARI, ORTAKLARI VE LİSANS SAHİPLERİ, AÇIK YA DA İMA EDİLMİŞ, BUNLARLA SINIRLI OLMAMAKLA BİRLİKTE TİCARETE UYGUNLUK, ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN SAĞLAMLIK VE İHLALDE BULUNMAMA GARANTİLERİ DE DAHİL, HER TÜRLÜ GARANTİDEN FERAGAT EDERLER. HALLEDERIZKANKA, WEB SİTESİNİN, YETENEKLERİN, HİZMETLERİN VE İŞBU SÖZLEŞMEDE BAHSİ GEÇEN MATERYALLERİN KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ VE HATASIZ ÇALIŞACAĞINA DAİR GARANTİ VERMEZ. İLAVETEN HALLEDERIZKANKA, WEB SİTESİNİN, YETENEKLERİN, VEYA SUNUCULARININ VİRÜSSÜZ VEYA ZARARLI BAŞKA ŞEYLER İÇERMEDİĞİNE DAİR GARANTİ VERMEZ.

(b) HALLEDERIZKANKA VE İŞTİRAKLERİ, BAĞLI ŞİRKETLERİ, MEMURLARI, ÇALIŞANLARI, AJANSLARI, ORTAKLARI VE LİSANS SAHİPLERİ ŞU KONULARDA HİÇBİR GARANTİ VERMEZ;

(i) SİTENİN SİZİN İSTEKLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINA DAİR;

(ii) SİTENİN KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ VE HATASIZ ÇALIŞACAĞINA DAİR;

(iii) YAZILIMDAKİ HERHANGİ BİR HATANIN DÜZELTİLECEĞİNE DAİR.

(c) HALLEDERIZKANKA HİZMETLERE ERİŞİMİ VE KULLANIMINI DAHA GÜVENLİ YAPMAK İÇİN UĞRAŞIRKEN, HALLEDERIZKANKA, HİZMETLERİN VE SUNUCULARININ VİRÜSSÜZ VE VEYA ZARARLI BAŞKA ŞEYLER İÇERMEDİĞİNE DAİR GARANTİ VERMEZ. BU SEBEPLE, HERHANGİ BİR İNDİRME İŞLEMİNDEN KAYNAKLANABİLECEK VİRÜSLERİ SAPTAMAK VE BUNLARDAN KURTULMAK İÇİN TANINMIŞ BELLİ BAŞLI ANTİ.VİRÜS YAZILIMI KULLANMALISINIZ. WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA İNDİRİLEN BÜTÜN MATERYALLERİN RİSKİ SİZE AİTTİR VE BÜTÜN MATERYALLERİN İNDİRİLMESİNDEN DOLAYI BİLGİSAYARINIZDA MEYDANA GELEBİLECEK HERHANGİ BİR HASARDAN VEYA VERİ KAYBINDAN SADECE VE SADECE SİZ SORUMLUSUNUZ.

(d) HallederizKanka, BURADA ATIFTA BULUNAN HİÇBİR HİZMETLERE, İŞLEME VEYA TİCARİ ADI, MARKA, ÜRETİCİ, SAĞLAYICI GİBİ DİĞER BİLGİLERE, AÇIKTAN VEYA İMA YOLUYLA SPONSOR DEĞİLDİR VEYA TAVSİYE ETMEZ

20. Sorumluluğun Sınırlandırılması

HİÇBİR DURUMDA HALLEDERIZKANKA, YÖNETİMİ, ÜYELERİ, BAĞLI, KURULUŞLARI, ÇALIŞANLARI VEYA ARACILARI DOĞRUDAN, ÖZEL, DOLAYLI VEYA SONUÇSAL ZARARLARDAN VEYA BUNLARLA SINIRLI OLMAMAKLA BİRLİKTE, KULLANIM KAYBI, KAR KAYBI VEYA VERİ KAYBI DA DAHİL OLMAK ÜZERE DİĞER HER TÜRLÜ HASARDAN, Kİ KONTRAT DAHİLİNDE OLSUN YA DA OLMASIN, HAKSIZLIK (SINIRLI OLMAMAKLA BİRLİKTE İHMAL DE DAHİL) VEYA WEB SİTESİNDEN, HİZMETLERDEN, İŞLEMLERDEN DOĞRUDAN VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BAHSİ GEÇENLERİN KULLANIMI YA DA KULLANILAMAYIŞINDAN VEYA WEB SİTESİNDE VEYA HİZMETTE BULUNAN BİR İÇERİK VEYA MATERYALDEN SORUMLU DEĞİLDİR. HALLEDERIZKANKA, KONTRAT, GARANTİ, HAKSIZLIK (AKTİF, PASİF VEYA İTHAM EDİLEN İHMAL DE DAHİL OLMAK ÜZERE), ÜRÜN SORUMLULUĞU, KUSURSUZ SORUMLULUK VEYA HİZMETLER, WEB SİTESİNE VEYA HERHANGİ BİR İŞLEMDEN DOLAYI VEYA KULLANIMINDAN YA DA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNATLARIN FAZLA ÖDENMESİ GİBİ HERHANGİ BİR DURUMDA SORUMLULUK KABUL ETMEZ

Bazı devletler sorumluluğun önceden sınırlandırılmasına izin vermediğinden, bu durum size uygun olmayabilir ve böylesi hallerde HALLEDERIZKANKA'NIN (ya da diğer açık edilen tarafların) size olan sorumluluğu yasanın müsaade ettiği maksimum sınırlar dahilinde olacaktır. HallederizKanka ‘nın Hizmetlere erişim ya da abonelikten kaynaklanan ya da bunun sonucu olan hiçbir şeyden ötürü sorumlu ya da borçlu olmayacağını kabul edersiniz.

HallederizKanka Güven SİSTEMİ'NİN ÇALIŞMA ESASLARI

Alıcı ve Satıcı, Site Hizmet altyapısını kullanarak, ürünün satış fiyatı (bedeli), nitelikleri ve teslim koşulları hakkında, kendi iradeleri ile 6098 sayılı Borçlar Kanunu'nun satış akdi tanımında olmak üzere uyum gösterir.

Alıcı, ürün bedelini, HallederizKanka tarafından yönetilen, PayPal nezdindeki Güvenli Hesap'a (Escrow Account) transfer eder. Site haberleşme sistemi içinde, ürün bedelinin Güvenli Hesap'a yatırıldığı Satıcı'ya bildirilir.

Satıcı, fiyatı ve nitelikleri konusunda Alıcı ile anlaştığı ürünü, Alıcı'nın adresine gönderir ve teslimini sağlar. Gönderilen ürünü teslim alan Alıcı, ürünün kararlaştırılan niteliklere ve şartlara uygunluğunu inceler; nitelikler ve şartlar uygunsa ürün bedelinin Satıcı'nın PaylPal hesabına transferi için Site üzerinden HallederizKanka'ya talimat/onay verir.

HallederizKanka, Alıcı'nın onayına uygun olarak, Ürün Bedelinin Satıcı'nın hesabına transfer edilmesi için satıcı onayının ardından PayPal’a talimat verir. Transfer aşamasında, Alıcı tarafından hesaba aktarılan tutar üzerinden, Hallederizkanka’ya ödenecek Hizmet komisyonu da HallederizKanka hesabına aktarılır ve Alıcı tarafından hesaba yatırılan tutarın tümüyle kullanımı ve Güvenli Hesap'tan çıkışı tamamlanmış olur.

Satıcı, Alıcı ile anlaştıkları süre içerisinde, Ürünü Alıcı'ya gönderip teslimini sağlamazsa ya da Alıcı tarafından, gönderilen Ürünün öncesinde belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilirse, Ürünün iadesine ve Satıcı'nın Ürününü geri teslim alması şartına bağlı olarak, Ürün Bedeli, Güvenli Hesap'tan Alıcı'ya ait HallederizKanka hesabına bakiye olarak iade edilir.İade veya iptal işlemi sonucu alıcıya ait HallederizKanka hesabına iade edilen bakiyeler, alıcıya ait Paypal hesabına yukarıda belirtilen şartlar gerçekleştiğinde aktarılır.

Önceden varılan uzlaşma çerçevesinde, Alıcı ürünü teslim alır, satıcının ürünü teslim ettiğini HallederizKanka’ya bildirmesinden 24 saat içinde onay veya anlaşmazlık bildiriminde bulunmazsa, ürün bedeli, herhangi bir uyarı veya ön bildirim gerektirmeksizin, Satıcı'nın hesabına transfer edilir.Teslimatın nakliye suretiyle yapılması gereken durumlarda Satıcı, gerekli adres vb. Bilgileri Alıcıdan Site mesajlaşma sistemi üzerinden Alıcıdan isteyebilir ve nakliye masraflarını Alıcı’dan talep edebilir. Bu bedellerin sipariş verilmeden önce Alıcıya bildirilmesi, nakliyeyle ilgili diğer tüm yükümlülükler münhasıran Satıcının sorumluluğundadır.

HallederizKanka, Alıcı ve Satıcı arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumlarında, taraflar bir uzlaşmaya varana kadar, ürün bedelini Güvenli Hesap'ta bloke etme hakkına sahiptir.Katılımcılar, Site mesajlaşma sistemi üzerinden karşılıklı olarak anlaşarak siparişi iptal edebilirler.

HallederizKanka, şüpheli gördüğü ödeme ve satın alma işlemlerini en fazla 90 gün süreyle inceleme,soruşturma ve askıya alma hakkına sahiptir. İşlemlerin incelenmesinin ardından HallederizKanka’nın takdiri ile uygunsuz olduğu belirlenenler HallederizKanka’nın tüm hukuki hakları saklı kalmak üzere iptal edilecek ve ödemeler satıcıya aktarılmayacaktır. Alıcı ve satıcılar HallederizKanka’nın şüpheli ve uygunsuz olarak belirlediği işlemlere itiraz etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

HallederizKanka, şüpheli gördüğü ödeme ve satın alma işlemlerinin bedellerinin satıcılara aktarılmasından önce satıcıların noter onaylı kimlk ve ikametgah bilgilerini talep edebilir.Bu bilgileri sağlamayan satıcıların hesaplarını askıya alınabilir. Alıcı ve satıcılar HallederizKanka’nın şüpheli ve uygunsuz olarak belirlediği işlemlere itiraz etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

YASAKLI ÜRÜNLER

Alım-satımı devlet iznine tabi olan ürünler

Alkollü içecekler

Ateşli silahlar ve bıçaklar

Askeri teçhizat

Canlı hayvan

Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler

Dinleme cihazları

Hisse senedi, tahvil, bono

İnsan organları

Kaçak ve ithalatı yasak ürünler

Kopya ve bandrolsüz ürünler

Kültür ve tabiat varlıkları

Maymuncuk ve kilit açıcılar

Promosyon ürünleri

Pornografik içerikli malzemeler

Radar dedektörleri

Reçeteli ilaçlar, lensler, endikasyon bilgisi içeren ürünler

Resmi kıyafetler ve üniformalar

Sahte veya Replika ürünler

Şans oyunları biletleri

Telsiz ve komünikasyon cihazları

Toplu elektronik posta adresi listeleri

TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler

Tütün mamulleri & Elektronik sigaralar

Uyuşturucu madde ve kullanımını sağlayan araçlar

Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler

Yanıcı ve patlayıcı maddeler

Yasaklı yayınlar

Veteriner Tıbbi Ürünler

Kontratlar

Telif hakkına sahip ürünler

Yüz fotoğrafı, isimler ve imzalar

Oyunlar (5 yıldan eski olmayan lisanssız oyunlar)

Yazılımlar (Lisanssız yazılımlar)

Tescilli marka olan ürünler

Yurt dışından kargo yoluyla gelen ürün

 

C-)Hallederiz Kanka Oyun Portalı Kullanıcı Sözleşmesi

 

Oyun portalı HallederizKanka.com kişilere ücretsiz olarak oyun oynanılabilen ve bir oyun portalı sunmaktadır. Kullanıcılar, HallederizKanka.com sitesini ziyaret ederek, içeriklerini kullanarak ve üye olarak aşağıda yer alan kullanım şartlarını kabul etmiş olurlar. 

1. Kullanım şartlarının değiştirilmesi 

HallederizKanka burada yer almakta olan kullanım şartlarını koşullara uygun vaziyete getirebilme hakkına sahiptir. Kullanıcıların kullanım koşulları içerisinde yer alan değişiklikleri takip etme zorunluluğunda olduklarını ve bu sebeple belirli aralıklarla kontrol gerçekleştirmelerini rica ediyoruz. Kullanım koşullarında değişiklik meydana geldikten sonra sayfaların kullanılması koşulların kullanıcılar tarafından kabul edildiği anlamına gelir. Güncel vaziyetteki kullanım şartları ve koşulları HallederizKanka.com kullanım sözleşmesi belirtildiği üzere web site üzerinde yer alır. 

2. Web sitesindeki ve içeriklerindeki değişiklikler 

a) HallederizKanka web sitesinde ve içeriklerinde daha önceden haber vermeksizin istediği değişiklikleri yapmakta serbesttir. Kullanıcılar yapılan değişiklikleri siteyi ziyaret ettiklerinde göreceklerdir. Site üzerinde gerçekleştirilen değişiklikler hiçbir şekilde portalların aile ve çocuk severliğine aykırı biçimde gerçekleştirilmez. Değişiklikler HallederizKanka.com'un daha kolay kullanılabilir hale getirmek için gerçekleştirilir. 

b) HallederizKanka online servislerini sürekli biçimde güncelleyerek mükemmel ve işlevsel olması için çaba gösterir lakin bu konuda bir mecburiyeti bulunmamaktadır. 

c) HallederizKanka, servislerinin sürekli olarak ulaşılabilir olması konusunda çaba göstermek zorunda değildir. Fakat kullanıcılarımızın bize ulaşmalarını sağlamak için çaba sarf etmekteyiz. 

3. Oyun talepleri 

HallederizKanka bünyesinde üçüncü şahısların ve şirketlerin de sunmakta oldukları oyunlara yer vermektedir. Sunulan bu oyunlar için aşağıdaki kurallar geçerlidir. 

1. Software için sorumluluk ve mesuliyet durumları yalnızca telif hakkını elinde bulunduran kişiye aittir. Kusursuzluk, işlev ya da yazılım ile alakalı durumlara karşı garantörlükten HallederizKanka muaftır. 

2. Kullanıcılar yazılımları kullanmakla birlikte telif hakkı sahiplerine ait olan genel işletme kurallarını kabul etmiş sayılırlar. 

3. Yazılım üzerinde yer alan haklar yalnızca telif hakkına sahip olanlarındır. HallederizKanka bir aracı, komisyoncu veya tüccar işlevi göstererek kullanıcılar ve telif hakkı sahipleri arasındaki hukuki konulardan sorumlu tutulamaz. HallederizKanka kullanıcılara hukuki bağlayıcılığı bulunan açıklamalar yapmaya yetkili ve yetkin değildir. 

a) Flash-Oyunları 

HallederizKanka içerisinde yer alan oyunların büyük çoğunluğu flash teknolojisini baz alır. Bu oyunlar direkt olarak internet tarayıcısı üzerinden oynanabilmektedir. Download veya yüklemeye bağlı değildir. 

b) Browser MMO`ları 

Massively Multiplayer Online Oyunları, HallederizKanka çeşitli ortaklarla iş birliği sunmaktadır. Bu oyunlar HallederizKanka'nın kendi tarafından değil, söz konusu olan kooperasyon ortaklarınca işletilmektedir. Kullanıcılar ve oyuncular bu oyunları kullanarak sadece HallederizKanka'nın değil, söz konusu olan ortaklarında işletme kurallarını kabul etmiş sayılırlar. 

c) Virtuel Chat Dünyası 

HallederizKanka kooperasyon ortaklarına ait chat ortamlarını sunmaktadır. Kullanıcı bu sitelere giriş yaparak hem HallederizKanka'nın hem sözü geçen kooperasyon ortaklarının işletme kurallarını kabul etmiş sayılır. 

d) Premium Oyunlar 

Premium oyunlar ücretsiz bir Flash versiyonları sayesinde yüzeysel biçimde oyun hakkında ilk izlenimlerin edinilmesini sağlamaktadır. Bununla birlikte isteyen premium versiyonunu bilgisayarına indirebilir fakat premium versiyon kullanıcıların isteğine bağlıdır. Flash versiyonundaki oyunlar dilenildiği zaman sınırsız ve ücretsiz olarak oynanabilir. 

4. Ücretler 

a) HallederizKanka'da bulunan tüm oyunlar tamamen ücretsizdir. 

5. Telif hakları 

a) HallederizKanka.com içerisinde yayımlanmakta olan içeriklerin telif hakları HallederizKanka şirketi, lisans sahipleri ve üreticilere aittir. 

b) Ayrıca HallederizKanka'daki tasarım, dizayn ve layout elementleri telif hakları yasalarınca koruma altına alınmıştır. 

6. Veri koruma 

HallederizKanka açısından kişisel verilerin korunması oldukça önemlidir. Hiç bir şekilde bu tür bilgileri kullanıcı yapılarını analiz etmek dışında tarafımızdan kullanılmaz. 

7. Kayıt 

a) HallederizKanka.com sitesine kayıt olmak tamamen ücretsiz’dir.


b) Kayıt olmakla birlikte bir avantaja ya da oyunlar içerisinde değişikliklere sahip olunmaz. 

c) HallederizKanka.com'a üye olmak, oyunlara puan vermek için kullanılmaktadır.

d) HallederizKanka.com üyeliği kullanıcı tarafından istenildiği zaman sonlandırılabilir. Bunun için iletişim kısmından üyeliğinizi sonlandırmak istediğinizi yazmanız yeterlidir. 

e) Belirtilen kuralların kullanıcılar tarafından ihlal edilmesi durumunda HallederizKanka üyeliklerinin engellenmesi ve silinmesi gerçekleştirilir. 

8. HallederizKanka hesabının kullanımı 

a) HallederizKanka içerisinden alınan üyelik sadece HallederizKanka üyesi tarafından kullanılabilir. Bir hesap birden fazla kişi tarafından kullanılamaz. 

b) Üyelik bilgilerinin (kullanıcı adı, mail adresi, kullanıcı şifresi, v.s.) üçüncü şahıslara verilmesine izin verilmez. 

c) Bu kuralların ihlali durumunda üyeliklerin derhal silinmesi gerçekleştirilir. 

9. Sorumluluk sınırlandırılması 

a) Kullanıcıların tazminat hakları bulunmamaktadır. 

b) HallederizKanka web sitesinin veya içeriklerinin sürekli vaziyette ara vermeksizin ulaşılabilmesini garanti etmez. Bakım, güvenlik veya kapasite ayarlaması durumlarında arızalar ya da yayın kopmalarının gerçekleşmesi söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda HallederizKanka sorumluluk kabul etmez. 

c) Tarafımızdan nedeni belirtilmeyen yayın kopmaları ya da arızaları nedeniyle HallederizKanka sorumlu değildir. 

d) Web sayfaları içerisinde üçüncü kuruluşlara ait otomatik bağlantılar ya da linkler görünülebilir. Bu web sitelerine ait içeriklerde yasalara aykırı ve yanlış bilgilerin yer alması söz konusu olabilir. Bu durumlarda bu linklerin yer alması HallederizKanka.com bu web sitelerini ya da sundukları hizmetleri desteklediği anlamına gelmez. HallederizKanka üçüncü şirketlerin sorumluluğunda yer alan içerik ve materyallerden sorumlu değildir. Kullanıcıların web siteleri içerisinde gerçekleştirdikleri tüm ticari ilişkiler tamamen kendisi ve yayıncısı arasında yer alır. Kullanıcıların yayıncıya yönelik vaziyetteki zarar telafilerinden ya da tazminat haklarından HallederizKanka sorumlu tutulamaz. 

10. Son hususlar 

a) Türkiye Cumhuriyeti yasaları geçerlidir. 

b) HallederizKanka web sitesinin içerik ve kullanımından Türkiye Cumhuriyeti dışındaki şehirlere uygunluğunu kontrol etmekle ya da sağlamakla sorumlu değildir. Yayın içeriklerinin yasaklanmış olduğu yerlerde ziyaret edilmesine izin verilmez. Kullanıcılar web sitesini Türkiye Cumhuriyeti dışından ziyaret ediyorsa, bu tamamen kişinin kendi idaresiyle gerçekleşmiş ve kişinin kendisi yerel yasaların uygulamalarından sorumludur. 

c) Burada yer alan genel idari kuralları geçersiz olması veya geçersiz sayılması halinde diğer kuralları etkilemez. 

Bu kullanım sözleşmesi HallederizKanka sitesi ve içeriklerini ziyaret edenler ve Kasım 2014`den itibaren belirtilen kullanım şartlarını kabul ederek sorunsuz biçimde üye olanlar ya da hali hazırda bu kullanım kurallarının onayladığı, daha önceki bir tarihte kayıt olanlar için geçerlidir. 

 

D-)Hallederiz Kanka Yemek Tarifleri Portalı Kullanıcı Sözleşmesi

 

Gizlilik Politikası

HallederizKanka’da gezinmeniz ve içeriğini kullanımınız aşağıdaki kullanım şartlarına tabidir.

İçerik

HallederizKanka’da yer alan içeriğin doğru ve/veya güncel olduğu hiçbir şekilde iddia veya garanti edilmemektedir. HallederizKanka’da yayınlanan tüm içerik site editörleri tarafından sağlanmakta olup bize tariflerini mail yoluyla gönderen kullanıcılar ilgili içeriğin HallederizKanka’da kullanılmasına izin vermiş sayılırlar.

HallederizKanka’da yer alan bağlantılara/yönlendirmelere (link) ilişkin hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. HallederizKanka bağlantı ve yönlendirmelerin içeriğini kontrol etmediği gibi, içeriğin doğruluğu, yönlendirilen adreste virüs, trojan, phishing ve benzeri zararlı bir unsur olmadığı veya yönlendirilen sitenin hukuka uygun olduğu gibi veya benzeri hiçbir bir garanti vermemektedir.

İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan HallederizKanka T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun’un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. HallederizKanka hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (bir) hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır.

Telif hakları ve alıntı

HallederizKanka’da yayınlanan tüm içerik ve site kodlarına ilişkin tüm haklar(kopyalama, çoğaltma, işleme, yayma) HallederizKanka’ya aittir. İçeriğe ilişkin editörler ve Hallederiz Kanka arasında yapılmış sözleşme hükümleri saklıdır.

HallederizKanka içeriği yazılı izin alınmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayılamaz. Aksi yönde açık yazılı izin olmadığı müddetçe site içeriğinin kısmen veya tamamen ticari amaçla ve/veya reklam ve benzeri gelir elde edecek şekilde kullanılması yasaktır.

HallederizKanka’nın dilediği zaman, dilediği kişi veya kurumun yukarıdaki kurallara uyarak dahi alıntı yapmasını engelleme hakkı saklıdır.

Gizlilik politikası

HallederizKanka’da bulunduğunuz süre boyunca ‘cookie’ olarak da adlandırılan çerezlerin ve buna benzer unsurların bilgisayarınıza yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber, oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve sizi tekrar tanımak için kullanılabilir.

Hallederiz Kanka Google Adsense yayıncısıdır. Google üçüncü taraf satıcısı olarak HallederizKanka’da reklam yayınlamak için çerezlerden yararlanır. Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılar, kullanıcının web sitenize yaptığı önceki ziyaretlere dayalı olarak reklam yayınlamak üzere çerezleri kullanmaktadır.

Google’ın DoubleClick çerezlerini kullanması, kendisinin ve ortaklarının kullanıcılarınıza, sitenize ve/veya İnternet’teki diğer sitelere yaptıkları ziyaretlere dayalı olarak reklam sunmasına olanak tanır.

Kullanıcılar, reklam devre dışı bırakma sayfasını ziyaret ederek DART çerezi kullanımını devre dışı bırakabilir. (Alternatif olarak, kullanıcılar, Network Advertising Initiative (Ağ Reklamcılığı İnisiyatifi) devre dışı bırakma sayfasını ziyaret ederek bir üçüncü taraf sağlayıcının çerez kullanımını devre dışı bırakabilirler.)

Hallederiz Kanka’yı ziyaretiniz esnasında ip adresiniz ve tarayıcınızın sağladığı sair genel veriler Hallederiz Kanka tarafından anonim olarak kaydedilmektedir.

Hallederiz Kanka site istatistiklerinin kaydedilmesi için Google Analytics teknolojisini kullanmaktadır.

HallederizKanka’nın hak ve yükümlülükleri

Hallederiz Kanka kullanım koşullarını önceden bildirmeksizin değiştirebilir. bu nedenle kullanım koşullarını belirli aralıklarla incelemeniz öneririz. Hallederiz Kanka Hallederiz Kanka’yı oluşturan tüm unsurları önceden haber vermeksizin değiştirme, sona erdirme, yenilerini ekleme, ücretlendirme haklarını saklı tutmaktadır. Hallederiz Kanka gerekli gördüğü takdirde belli kişilerin, kurumların, ip numaralarının veya ip bloklarının HallederizKanka’ya erişimini geçici veya kalıcı olarak durdurma hakkını saklı tutar.

Sitenin virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için özen sarf edilmekle birlikte, gelişen teknoloji, teknik sorun ve diğer nedenlerle bilgisayarınıza virüs, trojan gibi zararlı yazılımların bulaşması ihtimali bulunmaktadır. Bu gibi risklere karşı antivirüs programları ve benzeri uygulamalar kullanmanızı tavsiye ederiz. Sitemizde gezinmeniz dolayısıyla karşılaşabileceğiniz yazılımsal ve donanımsal dahil olmak üzere hiçbir zarara ilişkin sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu nedenlerle sitemizden talepte bulunmayacağınızı peşinen kabul etmektesiniz.

Son değiştirilme tarihi: 01.11.2014